«ثبت نام در سامانه»
پر کردن موارد ستاره دار الزامی است.